Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht
De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.
De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het midden- en klein bedrijf (mkb) te vereenvoudigen. De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. De totale lastenverlichting zou meer dan € 300 miljoen bedragen. Dit komt vooral door een versoepeling van de eisen voor kleine ondernemingen tot ongeveer 10 werknemers. Zij hoeven volgens de nieuwe wet geen toelichting op de jaarrekening te publiceren.
Ook bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. Deze betalingen moeten voortaan openbaar worden gemaakt. De details hiervan worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur.
Bron: EK 29-09-2015