Eerste Kamer stemt in met Belastingplan en Novelle Belastingplan 2016

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het Belastingplan 2016, de Novelle Belastingplan 2016 en de overige fiscale wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn ingediend.
Het Belastingplan 2016 kreeg de steun van de Senaatsfracties van VVD, PvdA, D66, CDA en OSF. Bij de stemming over de Novelle Belastingplan 2016 voegde ook nog GroenLinks zich bij de voorstemmers. De overige fiscale wetsvoorstellen betroffen de Wet tegemoetkomingen loondomein (alleen SP en PVV tegen), Overige fiscale maatregelen 2016 en de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Beide laatste voorstellen kregen de steun van de gehele Eerste Kamer.
De Eerste Kamer stemde ook nog over enkele moties. Alleen een motie van Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017 kreeg de steun van een meerderheid.
Bron: Eerste Kamer 22-12-2015