Eerste Kamer aanvaardt Wet algemeen pensioenfonds

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds en de novelle Wet algemeen pensioenfonds.
Het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34 117) introduceert het algemeen pensioenfonds. De bedoeling van het wetsvoorstel is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers bij de uitvoering van een pensioenregeling. Om het aanbod in potentie zo breed mogelijk te maken, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds aan te vragen. Uitvoering van pensioenregelingen door een algemeen pensioenfonds staat open voor pensioenregelingen die thans zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en voor verplichtgestelde beroepspensioenregelingen, maar niet voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen en nieuwe pensioenregelingen mogen door het algemeen pensioenfonds worden uitgevoerd.
De novelle (34 440) schrapt het tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen amendement Lodders en Vermeij (TK 34.117, nr. 17) dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (ringfencing). Over dit amendement had de Raad van State een negatief advies uitgebracht.
Bron: Eerste Kamer 22-12-2015