Eén op negen werkenden heeft kleine baan

In het tweede kwartaal van 2014 had 11% van alle werkenden een kleine baan van minder dan 12 uur per week. Driekwart van hen wil of kan niet meer dan 12 uur per week werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie. Kleine banen worden voornamelijk door jongeren bezet.
7,2 miljoen personen hadden in het tweede kwartaal een baan van 12 uur of meer per week, 900.000 hadden een kleine baan van minder dan 12 uur. Personen met een kleine baan horen volgens de nationale definitie niet tot de werkzame beroepsbevolking, maar volgens de internationale ILO-definitie wel. Kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In 2014 was 62% van de personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. In 2004 was dat nog 53%.
Ketenregeling
Per 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling. Deze is dan niet meer van toepassing op de arbeidsovereenkomst met een werknemer jonger dan 18 jaar, indien de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste 12 uur per week bedraagt (art. 7:668a lid 11). De ketenbepaling treedt dan pas in werking vanaf de dag waarop de werknemer de leeftijd van 18 jaar bereikt. Maar let op: de ketenbepaling kan ook eerder in werking treden, indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer jonger dan 18 jaar een gemiddelde arbeidsomvang heeft van meer dan 12 uur per week. Die arbeidsovereenkomst telt dan, mee zowel voor de berekening van de periode van 24 maanden (lid 1 sub a), als voor het aantal aangegane arbeidsovereenkomsten (meer dan drie). De periode van 24 maanden begint dan te lopen vanaf de aanvang van de overeenkomst waarvan de gemiddelde omvang meer dan 12 uur per week bedraagt en die arbeidsovereenkomst telt mee als schakel in de keten.
Bron: CBS 23-09-2014