Eén cao voor het uitgeverijbedrijf

Op 8 september 2015 is een formeel akkoord bereikt voor de cao Uitgeverijbedrijf. Alle partijen (Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en NVJ) hebben met het onderhandelingsresultaat van 6 juli 2015 ingestemd.
De cao Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de zes cao’s (BTU, Vaktijdschriften, Dagbladjournalisten, Dagbladuitgeverijbedrijf, Publiekstijdschriftjournalisten, Opinieweekbladjournalisten) die tot en met 31 december 2014 in de sector Uitgeverijbedrijf van kracht waren. De doelgroepen uit de vroegere cao’s zijn in deze cao benoemd als functiegroepen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017 en kent per 1 juli 2015 een loonsverhoging van 1%.
Bron: NUV, 09-09-2015