DVD doet zijn intrede

Financiële dienstverleners moeten vanaf 1 juli 2013, voor het verlenen van een financiële dienst, een dienstverleningsdocument (DVD) aan hun cliënt verstrekken. Dit document moet cliënten beter in staat stellen om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken voordat ze een keuze maken.
Het DVD moet worden verstrekt aan cliënten voor producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Onder dit verbod vallen hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen, dienstverlening onder het Nationaal Regime en complexe producten. Eenvoudige schadeverzekeringen vallen niet onder dit verbod.
De verstrekking van een DVD is verplicht voor financiële ondernemingen (aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en (onder)gevolmachtigde agenten) die rechtstreeks klantcontact hebben. Heeft een dienstverlener geen rechtstreeks klantcontact, of heeft dit klantcontact pas plaats nadat de consument het product al heeft afgesloten, dan hoeft men geen DVD te verstrekken.
Het DVD is niet vormvrij. Dienstverleners kunnen de DVD samenstellen met behulp van de DVD-generator. Deze is vanaf 1 juni 2013 beschikbaar via het Digitaal loket op de website van de AFM. De op deze wijze samengestelde DVD voldoen aan de wettelijke vereisten.
Bron: AFM 16-04-2013