Dubbele baan leidt tot boete

Een taxichauffeur die binnen een maand acht maal het Arbeidstijdenbesluit vervoer overtrad werd geconfronteerd met een forse boete. Doordat hij naast zijn werk op de taxi ook nog fulltime werkte in een supermarkt nam hij niet de minimale rusttijd tussen de taxidiensten in acht.
Op 19 mei 2014 kreeg de taxichauffeur een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Tegenover de inspecteur verklaarde hij desgevraagd dat hij naast zijn werk als zelfstandig taxichauffeur ook fulltime in dienst is bij Albert Heijn. De inspecteur heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de werktijden en genoten rusttijden van de chauffeur, zowel bij Albert Heijn als bij voor zijn eigen taxionderneming. De inspecteur constateert dat de chauffeur in de voorafgaande periode het Arbeidstijdenbesluit vervoer meermalen had overtreden. Dit besluit schrijft – in combinatie met de Europese Verordening 561/2006 – voor dat een taxichauffeur binnen elke periode van 24 uur ten minste een rusttijd heeft van 11 uur (of verkort 9 uur). En door die dubbele baan voldeed de man hier niet aan. Ander werk geldt namelijk niet als rusttijd. Een boete van € 4.500 was het gevolg. Zijn beroep bij de bestuursrechter te Utrecht leverde de man niets op. De inspecteur geeft daar aan dat de boete op zichzelf niet onredelijk is. Bij het tot stand komen van de boetebedragen is rekening gehouden met het gemiddeld inkomen van een taxichauffeur. Alleen hier gaat het om acht boetes voor acht overtredingen. Bij elkaar opgeteld is dat een fors bedrag. Ook de rechter vindt het boetebeleid voor overtredingen van de rusttijden voor taxichauffeurs niet onredelijk. Ook de toelichting van de inspecteur dat de man door overtreding van de rij- en rusttijden meer inkomen heeft gehad dan andere chauffeurs vindt gehoor bij de rechter. Het standpunt van de taxichauffeur dat de bedragen voor een taxichauffeur zonder meer disproportioneel zijn wordt dan ook niet gevolgd. De enkele omstandigheid dat een boete zwaarwegende financiële consequenties heeft voor een persoon is volgens de rechter op zichzelf ook geen reden om de boete te matigen. De chauffeur had aangegeven dat hij schulden heeft en het niet kan betalen, maar heeft dit niet onderbouwd. Ook in de overige door de taxichauffeur aangevoerde omstandigheden ziet de rechtbank geen aanleiding voor matiging van de boete.
Bron: Rb. Midden-Nederland 13-07-2015
Let op: per 1 januari van dit jaar zijn de rij- en rusttijden voor het taxivervoer aangescherpt. Thans geldt: in elke aaneengesloten periode van 24 uur een onafgebroken rusttijd van ten minste tien uur en in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uur.