DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert voor de eerste keer gegevens van individuele pensioenfondsen. De cijfers betreffen onder meer de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie.
Per 1 juli 2015 is de geheimhoudingsplicht in de pensioenwetgeving gewijzigd. Hierdoor mag DNB bepaalde vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegevens van pensioenfondsen publiceren, om inzicht te geven in de financiƫle situatie van deze pensioenfondsen.
DNB heeft op haar site een overzicht gepubliceerd over het eerste en tweede kwartaal van 2015 (peildata 31-3-2015 en 30-6-2015). Het betreft onder meer de:

de beleidsdekkingsgraad;
de vereiste dekkingsgraad;
het belegd vermogen;
het kwartaalrendement.

Daarnaast is er een overzicht beschikbaar met de jaarcijfers over 2014 (peildatum 31-12-2014). Het betreft de volgende cijfers:

de premie;
het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
de toeslagverlening;
de eventuele verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

De gepubliceerde cijfers betreffen ongewijzigde gegevens zoals de pensioenfondsen die zelf via rapportages hebben aangeleverd bij DNB.
DNB zal de cijfers van de pensioenfondsen publiceren samen met de gebruikelijke publicatie van geaggregeerde gegevens van pensioenfondsen. Op de statistiekwebsite van DNB staat een publicatiekalender met de data waarop de gegevens worden gepubliceerd. Op 10 december 2015 zal DNB de cijfers over het derde kwartaal publiceren. Publicatie vindt telkens plaats ongeveer twee maanden na ontvangst van de cijfers door DNB.
Bron: DNB, 17-09-2015