Directe willekeurige afschrijving weer van kracht

Om ondernemers meer ruimte te geven om te investeren is het voor ondernemers tot eind van dit jaar weer mogelijk om willekeurig af te schrijven. De regering wil zo de liquiditeits- en financieringspositie verbeteren van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan.
De maatregel geldt zowel Vpb-plichtige ondernemingen als voor IB-ondernemers. Voor aangewezen investeringen in de tweede helft van het kalenderjaar 2013 geldt dat eenmalig ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig kan worden afgeschreven. De regeling is ontleend aan de regeling zoals die gold voor investeringen in de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011. Dit maal kunnen echter alleen investeringen in de tweede helft van 2013 willekeurig (maar ten hoogste 50%) worden afgeschreven. Voorwaarde is wel dat de investering voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.
Bron: MvF 28-06-2013