Detailhandel AGF: cao-akkoord zonder FNV

Na moeizame onderhandelingen is er onlangs een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor de detailhandel Aardappelen, groente en fruit. Zonder deelname van de FNV, overigens. Deze bond haakte af omdat de loonaanpassing volgens hen te mager was. Hierdoor was aan werknemerskant alleen CNV Dienstenbond van de partij.
De vorige cao liep af op 1 april 2014 maar had nog ‘doorwerking’ tot 1 april dit jaar. De nieuwe cao zal een looptijd hebben vanaf 1 april 2014 tot en met Om ruimte te vinden voor het cao-akkoord besloten de partijen de aanvullende regeling in de pensioenregeling af te schaffen. De AGF-detailhandel is een van de weinig bedrijfstakken waar ze zo’n extra regeling kennen. De premie hiervoor, 3,15%, werd voor de helft door de werkgevers en voor de helft door de werknemers betaald. Door het vrijvallen van die premie ontstond er ruimte voor een akkoord. De werknemers krijgen hierin tweemaal een loonsverhoging van 1,5%: per 1 februari 2015 en per 1 augustus 2015. Door het wegvallen van de extra pensioenpremie valt de loonsverhoging gemiddeld genomen laag uit. Dit verschilt een beetje per bedrijf en is afhankelijk van het personeelsbestand.
Bron: AGF Detailhandel, 30-01-2015