Dertien voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, waaronder zelfstandigen bouw

De Belastingdienst bouw heeft als eerste sector een modelcontract voor de inhuur van zzp’ers. De overeenkomst is opgesteld door Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst inmiddels beoordeeld in het kader van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Wordt er gewerkt conform de overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.
De modelovereenkomst zoals die is opgesteld door Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland is gepubliceerd door de Belastingdienst op haar website. Overigens werken ook andere partijen aan een voorbeeldovereenkomst die zal worden voorgelegd aan de Belastingdienst. In de nieuwe cao voor de Bouwnijverheid is een modelovereenkomst opgenomen die ook zal worden voorgelegd aan de fiscus. Deze modelovereenkomst is naar verwachting begin november 2015 beschikbaar. Behalve de bonden zijn bij die cao (en dus de modelovereenkomst) ook brancheorganisaties als Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland betrokken.
Tot nu toe heeft de Belastingdienst de volgende modelovereenkomsten beoordeeld:
Bouw

zelfstandigen bouw (Stichting ZZP Nederland), toelichting (13-10-2015)

ICT-sector

software- en gamesontwikkelaar (12-10-2015)

Kunst- en cultuursector

artiest (individueel) (7-10-2015)
artiestengezelschap (7-10-2015)
diskjockey (12-10-2015)
muziekonderwijzer (12-10-2015)

Medische sector

coördinerend stralingsdeskundige (22-09-2015)
huisarts, incidentele waarneming (LHV) (12-10-2015)
huisarts, tijdelijke waarneming (LHV) (13-10-2015)
tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV) (7-10-2015)

Onderwijssector

gastdocent masterclass (25-09-2015)

Sportsector

tennisleraar (12-10-2015)

Vervoersector

eigen rijders (13-10-2015)

De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of door jurisprudentie, gedurende die vijf jaar.
Gebruikt men een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst dan moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. De tekst die men hiervoor moet gebruiken kan men vinden in de toelichting bij de betreffende overeenkomst. Ontbreekt die tekst in de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst, dan kan men aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven worden afgedragen of voldaan. Ook het aanbrengen van wijzigingen in de tekst kan dergelijke gevolgen hebben.
Naast deze branche/beroepsgerichte overeenkomsten zal de Belastingdienst ook algemene overeenkomsten publiceren (deze waren op 14 oktober nog niet beschikbaar).
Bron: Belastingdienst, ZZP Nederland, 13-03-2015