Consultatie voor proceskosten WOZ-zaken

Er komt een nieuwe regeling voor de vergoeding van kosten die worden gemaakt in verband met de behandeling vaneen bezwaar- of beroepschrift in een procedure over de WOZ-waarde. Het concept besluit is opengesteld voor consultatie.
Het besluit is een vastlegging van de regels omtrent de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken zoals is bepaald in de jurisprudentie en voorts een matiging van de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken in die gevallen dat het Besluit proceskosten bestuursrecht onredelijk gunstig uitwerkt. Het verwachte effect is enerzijds dat duidelijkheid wordt geschapen omtrent de vergoeding van proceskosten en de hoogte daarvan, en anderzijds dat de proceskostenvergoeding altijd in verhouding staat tot de werkbelasting van de rechtsbijstandsverlener of taxateur. De ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hopen met de nieuwe regels het aantal beroepsschriften te verminderen, omdat veel van de beroepschriften die bij de Rechtbank worden ingediend alleen over proceskosten gaan. U kunt tot 1 juni 2013 reageren.
Bron: Min. V&J