Commissie buigt zich over de huishoudelijke hulp

De commissie ‘Dienstverlening aan Huis’ zal voor het einde van dit jaar de regering adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijk werkers. In het overleg met de sociale partners op 19 december 2012 was afgesproken hiertoe een adviescommissie in te stellen.
Op grond van de regeling ‘dienstverlening aan huis’ kunnen particulieren gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke hulp geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen in te houden. De werknemers hebben onder meer recht op het wettelijk aantal vakantiedagen en zes weken doorbetaling bij ziekte.
Deze regeling is echter niet in overeenstemming met een ILO-verdrag (ILO-verdrag nr. 189) uit 2011, dat bepaalt dat er geen verschillen mogen zijn tussen huishoudelijk werkers en andere werknemers. Als Nederland dit ILO-verdrag ratificeert en een nieuwe regeling maakt, zouden aan huishoudelijk werkers meer rechten moeten worden toegekend. Het leidt echter ook tot meer verplichtingen voor diegenen die de huishoudelijk hulp inhuren.
De commissie die het kabinet gaat adviseren over huishoudelijke werkers bestaat uit mr. Ella Kalsbeek (voorzitter), prof. dr. Barbara Baarsma, prof. dr. Willem Bouwens, prof. dr. Jaap de Koning en prof. dr. Paul Schnabel.
Bron: Min SZW 17-05-2013