Champignonplukkers onder de loep

De Inspectie SZW zal dit jaar de werkomstandigheden van champignonplukkers controleren. Behalve naar veilig en gezond werken zullen de inspecteurs ook het salaris en de werktijden onder de loep nemen. Daarnaast blijft in 2014 ook het Champignoninterventieteam, waarin Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, gemeenten en politie samenwerken. Het team controleert op illegale arbeid, belastingontduiking, uitkeringsfraude, onderbetaling en uitbuiting.
De Inspecties SZW zal bij haar inspecties vooral aandacht hebben voor de veiligheid. Het personeel werkt namelijk vaak hoog boven de grond bij het oogsten. Aandachtspunt is bijvoorbeeld of de hoogwerkers en plukplatforms zijn voorzien van hekwerken om een val te voorkomen. Ook de veiligheid van machines wordt gecontroleerd. Hier gaat het onder meer om het gevaar van knellen en pletten bij machines met bewegende delen. Verder wordt gekeken naar de veiligheid van onder meer pluklorries.
Volgens de Inspectie SZW is er al het nodige verbeterd in de branche op het vlak van veilig werken en bij het tegengaan van misstanden. Deze zelfregulering is echter vooral gericht op de beloning van werknemers en het tegengaan van schijnconstructies. Desondanks heeft de Inspectie SZW vorig jaar een aantal keren moeten ingrijpen en zelfs enkele keren het werk stilgelegd. Ook zijn er boetes uitgedeeld. Volgens de Inspectie SZW zou het een goede stap zijn als werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche samen een arbocatalogus opstellen, waarin bedrijven kunnen zien welke maatregelen ze het beste kunnen nemen om gezond en veilig te werken.
Bron: Inspectie SZW 27-03-2014