Pagina bestaat niet

Deze pagina bestaat helaas niet (meer) ...

Mogelijke onterving stiefkinderen rechtvaardigt geen dwaling

10 augustus 2022

Twee partners met ieder kinderen uit een eerder huwelijk benoemen elkaars kinderen als mede-erfgenamen. Na het overlijden van de ene … Lees meer

Bij goederengemeenschap blijft apart schenken mogelijk

9 augustus 2022

Een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde persoon is niet automatisch voor de helft toe te rekenen aan … Lees meer

Na overmachtssituatie blijft te late aanvraag NOW-3 te laat

8 augustus 2022

De minister van Sociale Zaken mag een te laat verzoek om inkomensondersteuning op grond van de NOW-3 weigeren. Dat geldt … Lees meer

Vondst groot contant bedrag in woning wijst op witwassen

7 augustus 2022

Treft de FIOD in een kluis en in de woning van particulieren tienduizenden euro’s in contanten aan? Dan wijst deze … Lees meer

Verlopen beschikking 30%-regeling is niet te verlengen

3 augustus 2022

Wil een ingekomen werknemer dat de 30%-regeling langer geldt dan volgt uit de daarbij behorende beschikking van de fiscus? Dan … Lees meer

Zonder eigendom is investeren en btw-aftrek toch mogelijk

2 augustus 2022

Een btw-ondernemer hoeft niet de eigenaar van een pand te zijn om daarin te investeren en de voorbelasting over deze … Lees meer

Risico van celstraf verhoogt immateriële schadevergoeding

1 augustus 2022

Soms kan de uitkomst van een fiscale beroepsprocedure de hoogte van een straf in een strafprocedure beïnvloeden. In dat geval … Lees meer

Belastingdienst kan bezwijken onder lichte bewijslast

31 juli 2022

Een weigering om informatie te verschaffen over buitenlandse banktegoeden kan leiden tot omkering van de bewijslast. Maar een lichte bewijslast … Lees meer

Kijk niet naar jarenreeks bij toets buitensporigheid box 3

27 juli 2022

De belastingrechter kan rechtsherstel bieden voor box 3 voor de jaren 2013 – 2016 als de heffing een buitensporige en … Lees meer

A-G: FE VPB kan soms dankzij beschikking bestaan

26 juli 2022

Advocaat-generaal Wattel meent dat de inspecteur een afgegeven beschikking Fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet zomaar mag herzien. Dat komt door het … Lees meer

Langdurig inwonende broer heeft recht op partnervrijstelling

25 juli 2022

Ongeregistreerd samenwonenden kunnen zelfs zonder notarieel contract fiscale partners zijn voor de erfbelasting. Zij moeten dan wel minimaal vijf ononderbroken … Lees meer

Geen kwijtschelding, geen opschortende schenkingsvoorwaarde

24 juli 2022

Stelt de inspecteur dat een onzakelijke lening op het moment van kwijtschelding telt als een schenking omdat een opschortende voorwaarde … Lees meer

NOW-subsidie ondanks te laat ingetrokken ontslagaanvraag

20 juli 2022

Bij het korten op subsidies moet een bestuursorgaan een belangenafweging maken. Als een werkgever een beetje te laat is met … Lees meer

Negatief eigen vermogen bv reden voor afwaarderen vordering

19 juli 2022

Heeft een dga een zakelijke vordering op zijn bv en blijft die vordering ook zakelijk? En wordt het vermogen van … Lees meer

Toch renteaftrek voor FE dankzij niet-verbonden financiers?

18 juli 2022

In beginsel is geen sprake van het onzakelijk omleiden van een lening als de uiteindelijke financiers niet zijn verbonden met … Lees meer

Geen winstuitdeling als koper bv schuld dga overneemt

17 juli 2022

Als een dga met een schuld aan zijn bv zijn aandelen in die bv verkoopt aan een derde, die de … Lees meer

A-G: dwangsomregeling ook bij verzoek ambtshalve vermindering recht op dwangsom

13 juli 2022

Advocaat-generaal IJzerman stelt zelf in het belang der wet een vordering tot cassatie in. Volgens hem is de dwangsomregeling bij … Lees meer

Proceskostenvergoeding ondanks nieuwe rechtsontwikkeling

12 juli 2022

Is een belanghebbende naar aanleiding van een nieuwe rechtsontwikkeling in beroep gegaan tegen belasting die hij zelf heeft afgedragen? Dan … Lees meer

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer

11 juli 2022

Zoals eerder aangekondigd heeft minister Van Gennip voor het zomerreces de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet … Lees meer

Arbeidsongeschikte kan geen ondernemingsverlies aftrekken

11 juli 2022

Ook iemand die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, moet met zijn onderneming op een gegeven moment omzet hebben. Anders is geen … Lees meer