Pagina bestaat niet

Deze pagina bestaat helaas niet (meer) ...

Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

28 november 2022

In het zicht van een echtscheiding kunnen echtgenoten overeenkomen dat geen recht op partneralimentatie bestaat, maar niet vóór het huwelijk. … Lees meer

Fout in toelichting beschikking Whk 2023

28 november 2022

In de toelichting bij de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023, die onlangs is verstuurd, staat een fout in de … Lees meer

Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

27 november 2022

Het is nog niet zo gemakkelijk om de fiscus ervan te overtuigen dat de kleur van een auto een waarde … Lees meer

UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

23 november 2022

Het Hof van Justitie oordeelt dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te … Lees meer

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

23 november 2022

Het moet aantrekkelijker worden voor consumenten om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Een verlaging van de btw op … Lees meer

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

22 november 2022

Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal … Lees meer

Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

22 november 2022

Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in België of Duitsland wonen thuis … Lees meer

Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

21 november 2022

De verhuurder van een materiële onderneming, kan de verhuurde onderneming geruisloos in een bv inbrengen. Hof Amsterdam heeft de geruisloze … Lees meer

Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

21 november 2022

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer … Lees meer

Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

20 november 2022

De Hoge Raad vindt het niet aanvaardbaar dat de Belastingdienst de belastingrente berekent over een periode waarin de Belastingdienst al … Lees meer

Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

16 november 2022

In 2020 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 2% als de onroerende zaak bestemd is om als woning te dienen. … Lees meer

Steeds meer personeel reist eersteklas

16 november 2022

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun personeel eersteklas per trein te laten reizen. Redenen zijn de steeds vollere treinen … Lees meer

Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

15 november 2022

Een arbeidskracht die heeft gekozen voor opting-in en die kosten in mindering wil brengen op resultaat uit overige werkzaamheden, moet … Lees meer

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

15 november 2022

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf … Lees meer

(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

14 november 2022

De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven … Lees meer

Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

14 november 2022

Een btw-ondernemer mag de aftrekbare voorbelasting alleen berekenen op basis van werkelijk gebruik als dat gebruik nauwkeurig is vast te … Lees meer

Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

13 november 2022

Uit een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het gebruik van een achteraf opgestelde rittenregistratie soms toch is toegestaan. De … Lees meer

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

9 november 2022

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf … Lees meer

Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

9 november 2022

De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller … Lees meer

Kabinet investeert komende jaren jaarlijks € 500 miljoen in MKB

8 november 2022

In de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet een pakket maatregelen aangekondigd voor het MKB. De invulling van dit pakket is … Lees meer