Cao-overleg stagneert

Dit jaar zijn er tot nu toe twintig nieuwe cao’s afgesloten, terwijl normaal in de eerste twee maanden van het jaar circa vijftig cao’s tot stand komen. In februari bleef de oogst zelfs beperkt tot zeven nieuwe cao’s. Werkgeversvereniging AWVN wijt de stagnatie in het cao-overleg aan de looneis van 3% die door de bij de FNV aangesloten bonden wordt gesteld.
AWVN is als arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. Volgens de werkgeversvereniging zorgt de centrale looneis van de FNV steeds vaker voor problemen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hierdoor dreigt volgens de AWVN opnieuw een situatie te ontstaan met tientallen cao’s die formeel zijn afgelopen zonder dat er een nieuw akkoord is. Dat creëert veel onzekerheid, zowel bij werkgevers als werknemers. Volgens de AWVN frustreert die onzekerheid ook de economische ontwikkeling.
Bij de cao’s die in februari zijn afgesloten was de afgesproken loonstijging overigens in lijn met de CPB-raming van 4 maart. Het CPB gaat voor heel 2014 uit van een gemiddelde cao-afspraak van circa 1,5%. Bij de in februari afgesloten cao’s bedroeg de gemiddelde loonstijging 1,49%.
Bron: AWVN 5-03-2014