Cao Inretail geldt voor alle werknemers onder werkingssfeer cao

In antwoord op Kamervragen van de Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Ulenbelt (SP) heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de onlangs tussen Inretail en Alternatief voor vakbond afgesloten cao Fashion en sport voor alle werknemers bij de betreffende werkgevers zal gelden.
CNV Dienstenbond is teleurgesteld in het standpunt van de minister. Volgens de bond kijkt de minister niet verder dan de letter van de wet (zie ook: Representativiteit bond en draagvlak van beperkt belang bij avv-verzoek). Volgens CNV-onderhandelaar Di Giacomo Russo zou het goed zijn geweest als de minister werkgevers als INretail op hun verantwoordelijkheid had gewezen en had gepleit voor onderhandelingen met bonden waarin de zeggenschap en betrokkenheid van werknemers vooraf en tijdens het onderhandelingsproces aantoonbaar goed geregeld is. Di Giacomo Russo is bang dat het voor werkgevers een ‘pick and choose’ spelletje wordt, als zij zaken kunnen doen met partijen die niet of nauwelijks een vertegenwoordiging heeft in een sector. Er kan dan zaken worden gedaan met de partij die het meest door de bocht gaat en van zeggenschap van werknemers is nauwelijks meer sprake.
Bron: Min SZW, 25-08-2015