Cao-akkoord kleinmetaal

In de kleinmetaal hebben vakbonden en werkgevers op 11 oktober een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Het principeakkoord volgt na enkele weken van stakingsacties in de sector. In de grootmetaal, waar de acties tegelijkertijd begonnen, is er nog geen overeenstemming voor een nieuwe cao en gaan de vakbondsacties verder.
Het principeakkoord voor de kleinmetaal betreft de cao’s Metaal & Techniek voor de bedrijfstakken Carosseriebedrijf, Technisch installatiebedrijf, Isolatiebedrijf, Metaalbewerkings en Goud- en zilvernijverheid. Daarnaast is er nog een Metaal & Techniek cao Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf. Dit betreft echter een afzonderlijke cao die nog doorloopt tot 31 oktober 2014 en waarover nu niet werd onderhandeld.
De cao-partijen zijn voor de kleinmetaal een nieuwe cao overeengekomen met een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 28 februari 2015. Gedurende de looptijd krijgen de werknemers een loonsverhoging van gemiddeld 3,5%, bestaande uit een structurele loonsverhoging en een premieverschuiving van de werknemer naar de werkgever. Werknemers krijgen voordeel uit het overgangsrecht VPL (vroegpensioen). Omdat werkgevers de premie gaan betalen, gaan werknemers er gemiddeld 2% op vooruit.
Daarnaast worden de lonen 1,5% structureel verhoogd per 01-10-2014.
De cao-loonschalen van jongeren tot 23 jaar in het bezit van een vakdiploma en/of voortgezet vakdiploma worden per 1 januari 2014 met 3% extra verhoogd.
Met het oog op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, blijven de bestaande afspraken hierover in de cao overeind. Cao-partijen zetten zich ervoor in dat extra vrije dagen voor deze groep ook gebruikt worden. Daarnaast wordt onderzocht of het inroosteren van een vierdaagse werkweek voor oudere werknemers mogelijk kan worden gemaakt.
De 58+ regeling voor vroegpensioen wordt voortgezet. Vanaf 2014 is de start-mogelijkheid 58,5 jaar, omdat dan met de maximale duur van 38 maanden WW de aansluiting op het vroegpensioen kan worden gehaald.
Werkgevers en bonden gaan zorg dragen voor een Sectorplan (‘banenplan’) om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren en werkloosheid tegen te gaan. Daarnaast komen daarin afspraken te staan om werknemers gezond hun pensioen te laten bereiken en over het behoud van vakmensen in de sector. Dit Sectorplan wordt gemaakt in overeenstemming met de afspraken in het Sociaal Akkoord en het Techniekpact.
Met het oog op duurzame inzetbaarheid worden afspraken gemaakt over de inzet van re-integratie en loopbaancoaches en wordt onderzocht welke invulling kan worden gegeven aan een volgende fase van het project ‘Alles draait om jij’. Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden middelen vrijgemaakt om initiatieven in de branche te ontplooien.
Werkgevers en bonden maken zich samen hard voor gelijk loon voor gelijk werk, ook voor grensoverschrijdende arbeid (WAGA), zodat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan.
Bron: FNV Bondgenoten/CNV Vakmensen, 11-10-2013