Campagne Duurzame inzetbaarheid

Tijdens een bijeenkomst over flexibel én duurzaam werken heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website ‘Neem jij initiatief op je werk’ gelanceerd. Op deze website – een onderdeel van de campagne ‘Duurzame Inzetbaarheid’ – staan tips en adviezen om kansen te pakken en initiatief te nemen om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het project werknemers stimuleren te investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen ze langer flexibel inzetbaar blijven bij verschillende bedrijven. Ook bevordert het hun motivatie en gezondheid. Nu vaste banen onder druk staan, is het voor elke werknemer belangrijk om een goed, gezond en aantrekkelijk profiel te hebben én te houden. Op de website werknemers.duurzameinzetbaarheid.nl kunnen werknemers zichzelf testen, staan praktisch tips en worden de ervaringen van andere werknemers gedeeld.