Btw op zonnepanelen

Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een Oostenrijkse particulier die beschikt over zonnepanelen op zijn woning, kan worden aangemerkt als een btw-ondernemer. In deze situatie ging het om een particulier die altijd minder energie teruglevert aan de energieleverancier dan dat hij in totaal verbruikt.
De heer Fuchs heeft in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning laten installeren. Het is met de installatie niet mogelijk om elektriciteit op te slaan. Alle opgewekt elektriciteit wordt dan ook teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Die leveringen worden tegen marktprijs vergoed en daarover is btw verschuldigd. De elektriciteit die het gezin nodig heeft wordt vervolgens bij de energiemaatschappij tegen het zelfde tarief ingekocht. Fuchs vraagt de voorbelasting op de aankoop van zijn zonnepanelen terug bij de Oostenrijkse belastingdienst. De Oostenrijkse fiscus vraagt zich af of er sprake is van economische activiteit. Hierop laat het Europese Hof weten dat de exploitatie van een zonnepaneleninstallatie op of nabij een woning, die zodanig is ontworpen dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit altijd minder bedraagt dan de door de exploitant in totaliteit voor privédoeleinden verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd in ruil voor een duurzame opbrengst, onder het begrip ‘economische activiteiten’ in de zin van artikel 4 van de BTW-Richtlijn valt. Vraag is hoe een ander voor Nederland uitpakt.
Tweede Kamerleden Omtzigt en Agnes Mulder (CDA) hebben de staatssecretaris Kamervragen gesteld over het arrest. Daarin wordt onder andere gevraagd of iedereen met zonnepanelen nu als btw-ondernemer moet worden aangemerkt en of die mensen een beroep op de kleine ondernemersregeling kunnen doen.
Bron: EG HvJ 20-06-2013