Btw-nummer niet checken op www.vatcheck.eu

Een ondernemer die de juistheid van btw-nummers van leveranciers checkte op de website www.vatcheck.eu, kon zich hier voor Rechtbank Den Haag niet op beroepen. Deze website werd (en wordt) namelijk niet meer bijgehouden, en bovendien was deze website geen officiële EU-bron. Het is dus zaak om deze website, die nog altijd in de lucht is, niet te gebruiken.
In de betreffende zaak – waarin veel meer mis ging dan alleen de controle van btw-nummers – ging het om een ondernemer die onder meer handelde in computers, playstations en iphones. Volgens de inspecteur was deze ondernemer betrokken bij carrouselfraude. Dit leverde de ondernemer niet alleen een strafrechtelijk onderzoek op, maar ook kreeg hij een naheffingsaanslag voor de btw die hij als voorbelasting had afgetrokken. De ondernemer stelde dat de aftrek terecht was, omdat de facturen waarop de afgetrokken omzetbelasting was vermeld, aan de wettelijke eisen zouden voldoen. Volgens hem had hij het bestaan en de identiteit van zijn leveranciers geverifieerd door het opvragen van uittreksels bij de Kamer van Koophandel. En via de website www.vatcheck.eu had hij steeds gecontroleerd of zijn leveranciers over een actief btw-nummer beschikten.
Rechtbank Den Haag was het echter met de inspecteur eens dat de facturen niet aan de wettelijke eisen voldeden. Op de betreffende facturen stonden namelijk geen of onjuiste namen, adressen en btw-nummers.
Het argument van de ondernemer dat hij de eerdergenoemde website had gebruikt om de btw-nummers te controleren, werd door de rechtbank van tafel geveegd. Deze website was namelijk gelanceerd door een onderneming die al in september 2010 was ontbonden. Sindsdien werd de website niet meer bijgehouden, waardoor het onmogelijk was om met deze website te checken of een leverancier over een actief btw-nummer beschikte. Daarnaast was de betreffende website geen officiële EU-bron en ook vond er op geen enkele wijze toezicht plaats door of namens de EU – of een lidstaat van de EU. De ondernemer kon daarom niet uitgaan van de informatie op deze website. De rechtbank oordeelde dat de naheffingsaanslag terecht was opgelegd.
Bron: Rb. Den Haag 31-05-2013, AWB-12_3841 (ECLI:NL:RBDHA:2013:6655)