Bouwwerkgevers willen fundamentele discussie over cao

In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe Bouw-cao heeft Bouwend Nederland haar visie gepubliceerd op de nieuwe Bouw-cao. Die cao is in de optiek van bouwend Nederland een stuk eenvoudiger, veel flexibeler en bevat een persoonlijk budget dat de bouwvakker zelf kan gebruiken voor bijvoorbeeld bijscholing, gezondheid of extra cash. Bouwend Nederland verwacht dat werknemers en werkgevers met zo’n nieuwe cao goede maatwerkafspraken kunnen maken, met elkaar en met de opdrachtgever.
Volgens Bouwend Nederland is voor mkb en grotere bedrijven in de bouw en infra de cao te duur en te star. De vele bepalingen in het dikke cao-boek zijn vaak erg ingewikkeld en heel gedetailleerd. Dat sluit steeds minder aan bij de snel veranderende wereld waarin de bouw opereert. Zo wordt de traditioneel aanbodgestuurde markt nu veel meer een vraaggerichte markt en heeft men in toenemende mate te maken met buitenlandse concurrentie. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen ook een steeds belangrijkere stem in het bouwproces, aldus Bouwend Nederland. Omdat de oude cao te weinig mogelijkheden biedt om op die dynamische toekomst in te spelen zoeken werkgevers en werknemers op allerlei manieren naar mogelijkheden om die knellende afspraken te ontwijken. Hierdoor brokkelt het draagvlak voor de cao af, ook voor de vele goede zaken die erin geregeld zijn, zoals opleidingen, instroom en begeleiding van nieuwe vakmensen, afspraken over gezondheid en veiligheid. Volgens Bouwend Nederland blijft er dus behoefte aan collectief geregelde zaken, maar dan wel een stuk moderner. Dat leidt volgens Bouwend Nederland tot de logische conclusie dat een hervormde cao broodnodig is om in de bouw goed te kunnen samenwerken, ook straks na de crisis.
Bouwend Nederland wil met de vakbonden een fundamentele discussie over de cao aangaan. Doorgaan op het platgetreden pad willen de werkgevers niet meer. Die leidt volgens hen naar de ondergang, ofwel de implosie van de Bouw-cao.
Bron: Bouwend Nederland, 28-03-2013