Bouwvakkers met Europese subsidie weer aan de slag

Ruim 340 werkloze Gelderse bouwvakkers zijn de afgelopen twee jaar weer aan de slag gegaan via het project Nieuwe kansen in Gelderland. In dit project werkt de Gelderse bouwsector samen met het UWV om bouwvakkers die in 2011 hun baan verloren als gevolg van de financieel-economische crisis aan werk te helpen.
Met het project Nieuwe kansen worden 516 bouwvakkers die in de periode februari tot en met oktober 2011 hun baan verloren door de crisis, actief begeleid en bemiddeld. Het project, met een looptijd van twee jaar, is gefinancierd met een subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF), aangevuld met co-financiering vanuit de samenwerkingspartijen. In het kader van het project zijn diverse arbeidsmarktmaatregelen ingezet, waaronder om – en bijscholing, inzet in een flexpool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning van Verworven Compententies (EVC). Inmiddels is twee derde van de deelnemers weer aan het werk
Naast omscholingen van deelnemers richting bijvoorbeeld transport en zorg, is het opvallend dat veel van de deelnemers toch weer werk hebben gevonden in de bouw of een opleiding volgen in die richting. Dit geldt voor bijna 70% van het totaal aantal deelnemers. Dankzij extra opleidingen zijn de deelnemers nu vaak meer all-round inzetbaar, waardoor ze naar alle waarschijnlijkheid voor de sector behouden kunnen blijven. De komende jaren ontstaat naar verwachting weer een grotere behoefte aan personeel in de bouw. Volgens een recente raming van het UWV stijgt het aantal vacatures in de bouw van circa 18.000 dit jaar naar gemiddeld 28.500 in de periode 2014-2017.
Bron: UWV 13-09-2013