Bouwend Nederland wil naleving cao herijken

Bouwend Nederland wil de huidige procedures van het bureau Naleving van TBB herzien. De werkgeversorganisatie komt tot deze conclusie na de uitspraak van Rechtbank Midden Nederland van 11 december 2013, in de zaak tussen uitzendbureau Rimec en de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB).
Het TBB had conservatoir derdenbeslag gelegd ten behoeve van de Portugese werknemers die werken aan de Koning Willem-Alexandertunnel te Maastricht. Volgens BTT leefde Rimex de cao Bouwnijverheid en cao BTER niet na. De voorzieningenrechter heeft echter dit derdenbeslag opgeheven omdat in het kort geding niet aannemelijk is geworden dat de cao Bouwnijverheid of de cao BTER van toepassing zouden zijn.
Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland wil op korte termijn met de vakbonden over de zaak praten. Volgens hem is de wet- en regelgeving voor dit soort grote internationale werken niet voldoende transparant en eenduidig. Er moet meer helderheid komen voor bouwbedrijven. Ook wil Bouwend Nederland de toepassing van artikel 55 van de bouw-cao (Vergoeding voor bouwplaatswerknemers bij verafgelegen werken) herijken. Dit artikel dateert uit een tijd waarin er nog geen sprake was grootschalige inzet van buitenlandse (detacherings)bedrijven en arbeidskrachten.
Bron: Bouwend Nederland, 12-12-2013