Bouw en infra: investeren in werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid

Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB Vereniging van ontwikkelaars & bouwondernemers zijn een sectorplan voor de bouw- en infrasector overeengekomen gericht op de werkgelegenheid in de sector en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bepleiten de sociale partners in de bouw meer investeringen in de bouw.
De bouw- en infrasector zit nu in zwaar weer. Bedrijven moeten zien te overleven, maar op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Werknemers die de sector straks keihard nodig heeft, worden nu ontslagen, terwijl er nauwelijks leerlingen worden opgeleid. Daarnaast staat de sector voor de uitdaging om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te vergroten. Daarvoor is scholing nodig, maar ook maatregelen om de kans op uitval door arbeidsongeschiktheid te verkleinen.
In het sectorplan Bouw & Infra zijn maatregelen opgenomen gericht op het behoud van vakkrachten, het vergroten van de instroom en het vergroten van duurzame inzetbaarheid. De maatregelen betekenen een investering van € 120 miljoen, die voor de helft wordt gefinancierd door de sector zelf, en voor de andere helft door het ministerie van SZW.
Het sectorplan bevat de volgende maatregelen:

begeleiding van werk (of werkloosheid) naar werk, binnen of buiten de sector, door bemiddeling en scholing van 6.400 werknemers;
stimuleren van mobiliteit en het voorkomen van werkloosheid van 250 werknemers ouder dan 55 jaar door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers;
inzetten van 2.500 leermeesters ouder dan 55 jaar die bbl-2/bbl-3 leerlingen begeleiden en vakkennis overdragen, met loonkostensubsidie;
2.500 leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers;
realiseren van 500 banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers;
realiseren van 250 banen voor langdurig werklozen tot 27 jaar ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer, door een loonkostensubsidie voor werkgevers;
stimuleren van scholing gericht op het behalen van een startkwalificatie voor 750 werknemers;
stimuleren van erkenning van verworven competenties van 420 werknemers;
stimuleren van toekomstgerichte scholing in duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties voor 14.000 werknemers;
preventieve interventie en begeleiding van 19.600 met uitval bedreigde werknemers.

Naast deze plannen bepleiten de sociale partners in de sector een investeringsimpuls, omdat het op gang brengen van de bouwproductie de enige structurele oplossing is voor de problemen in de sector. De sociale partners vinden het bijvoorbeeld cruciaal dat de € 1 miljard bouwgelden die bij overheden staan gereserveerd per direct ook daadwerkelijk worden uitgegeven.
Bron: Bouwend Nederland, 14-10-2013