Bonden stellen pay back-constructies aan de kaak

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stellen de bonden FNV, CNV en VCP payback-constructies bij arbeidsmigranten aan de kaak. De brief richt zich met name tegen de te hoge premies die de betreffende werknemers moeten betalen voor de zorgverzekering.
Volgens de bonden dwingen uitzendbureaus, werkgevers en verzekeraars arbeidsmigranten tot het betalen van veel te hoge premies voor hun zorgverzekering. Voor de verzekeraars zijn de arbeidsmigranten zeer winstgevend. In de brief wordt gesproken over een gemiddelde winst van € 40 per verzekeringsmaand. Ook uitzendbureaus en werkgevers verdienen er aan volgens de bonden. Een deel van die premie vloeit weer terug (o.a. in de vorm van een collectiviteitskorting die niet wordt doorgegeven aan de werknemer, vergoedingen voor administratieve handelingen, enz.) naar het uitzendbureau. Doordat het uitzendbureau dit weer kan vertalen in een lager tarief, leidt dit volgens de bonden tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.
Volgens de drie vakbondsorganisaties is de gang van zaken rond de collectieve zorgverzekering voor arbeidsmigranten onderdeel van de zogenoemde pay back-systematiek die onder andere uitzendbedrijven, maar ook bedrijven in de land- en tuinbouw, volgens de bonden bewust zouden hanteren als verdienmodel. Behalve de zorgverzekering noemen de bonden onder meer huisvesting, vervoer en boetes als zaken waarop zou worden verdiend. Volgens de bonden verlonen de bedrijven bij een dergelijke constructie ogenschijnlijk tegen het wettelijk minimumloon, maar moeten de werknemers verplicht allerlei diensten van de werkgever afnemen tegen woekerprijzen. Soms zouden die diensten zelfs niet geleverd worden. Het gevolg is volgens de bonden onderbetaling en verdringing.
Volgens de drie bonden is het verbieden van inhoudingen op het WML, zoals vanaf 1 januari 2016 door de Wet aanpak schijnconstructies wordt geregeld, niet afdoende. Zij stellen ook een verbod voor op het koppelen van werkgeversdiensten aan het arbeidscontract en het daarbij behorende verdienmodel.
Bron: CNV 16-06-2015