Bonden stappen uit Stichting Normering Arbeid

Vakbonden FNV en CNV hebben zich teruggetrokken uit de SNA (Stichting Normering Arbeid). Volgens de bonden stuiten ze steeds vaker op uitzendbureaus die constructies hanteren om de cao te ontduiken, en toch een SNA-keurmerk hebben. Volgens de bonden scheidt het SNA-keurmerk onvoldoende malafide van de bonafide bedrijven.
De vakbonden geven aan dat zij vanaf het eerste moment erop aangedrongen hebben dat het keurmerk zich beperkt tot echte uitzendbedrijven die het loon juist betalen. De afgelopen twee jaar kregen volgens hen steeds meer uitzendbureaus die de uitzend-cao ontduiken tóch het SNA-keurmerk. Het gaat dan om bureaus die via de constructie ‘contracting’ de uitzend-cao ontduiken en om bureaus die zich bezighouden met ‘ZZP-bemiddeling’ van groepen mensen die feitelijk uitzendkracht zijn of voor wie de onderhandelingspositie ondermijnd wordt, omdat de bemiddelaar de tarieven stelt.
Volgens de bonden hebben hun inspanningen om het keurmerk te verbeteren niet geleid tot een keurmerk dat garant staat voor correcte betaling van werknemers. Daarom wensen zij hun naam niet langer aan het keurmerk te verbinden
Het bestuur van SNA betreurt de stap van de vakbonden en herkent zich volstrekt niet in de stelling dat het keurmerk ten onrechte zou worden toegekend aan allerlei ‘constructies’. SNA geeft aan nog steeds te geloven in het belang van zelfregulering. Volgens de SNA is een goede zelfregulering, gecombineerd met publiek-private samenwerking, van groot belang om misstanden te voorkomen.
Bron: CNV Vakmensen 15-02-2016; SNA 14-02-2016