Bond beticht werkgevers van onderbetaling uitzendkrachten

De onderhandelingen voor de cao Pluimveeverwerkende industrie zijn maandag, kort na de start van de onderhandelingen vorige week, opgeschort. Dit naar aanleiding van een rapport van FNV Bondgenoten over de onderbetaling van flexkrachten in de branche. Voor de werkgevers (Nepluvi) was dit aanleiding om het cao-overleg op te schorten.
Volgens de vakbond worden uitzendkrachten in de sector structureel onderbetaald. Ook zouden werkgevers de cao-afspraken niet of nauwelijks naleven.
Het team Handhaving en Naleving FNV deed de afgelopen drie maanden onderzoek bij tien middelgrote tot grote bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie. Bij deze bedrijven werkt ruim de helft van alle werknemers in de sector. Uit het onderzoek zou blijken dat de meerderheid van de uitzendkrachten een uurloon heeft dat lager is dan het wettelijke minimumloon. Dat komt omdat de werkgevers voor een uitzendkracht het eerste half jaar het uurloon berekenen op basis van een 40-urige werkweek, terwijl dit in de sector na aftrek van de arbeidstijdverkorting moet gebeuren op basis van een 37,5 urige werkweek. Andere uitzendkrachten zouden in de verkeerde functiegroep zijn ingeschaald of geen periodieken ontvangen. Onderzochte uitzendkrachten die langer dan 26 weken werken, zouden geen geen arbeidstijdverkorting krijgen of in plaats daarvan een hoger loon. Voor de beloning van de vaste medewerkers zijn in het onderzoek geen grote problemen ontdekt. Wel zou er sprake zijn van een structurele overschrijding van de werktijden.
Mede naar aanleiding van dit onderzoek wil de FNV met de werkgeversorganisatie in de Pluimveeverwerkende industrie afspraken maken over gelijk loon voor gelijk werk, betere naleving van de cao-afspraken, terugdringen van flexwerk en reparatie van onderbetaling.
Volgens de werkgevers schendt FNV Bondgenoten bestaande afspraken en gaat de vakbond in het zwartboek over de pluimveevleessector bewust uit van onjuiste informatie. De werkgevers stellen dat in de cao is geregeld dat uitzendkrachten de eerste 26 weken 40 uur per week werken en niet korter. Door de inspectie-instellingen die de uitzendbureaus controleren op de NEN 4400 + regeling wordt ook van 40 uur uitgegaan, aldus de werkgevers. Nepluvi wil in het overleg over de nieuwe cao alleen met serieuze en betrouwbare partners onderhandelen en heeft daarom het overleg opgeschort.
Bron: FNV Bondgenoten, 1-09-2014; Food Holland, 1-09-2014