Bijna helft ziektewetclaims ten onrechte aan werkgever toegerekend

Werkgevers worden in bijna de helft van de gevallen geconfronteerd met onterechte ziektewetclaims. Dit blijkt uit een steekproef van Robidus.
Als gevolg van de modernisering van de Ziektewet worden werkgevers veelvuldig door het UWV geconfronteerd met ziektewetuitkeringen van voormalig medewerkers. Volgens HR adviesbureau Robidus kloppen deze claims in veel gevallen niet. Hierdoor worden werkgevers onnodig op de kosten gejaagd. Uit een steekproef blijkt dat slechts 53% van de ziektewetuitkeringen terecht bij de werkgever wordt neergelegd. De overige 47% zijn claims die achteraf onjuist blijken te zijn. De onjuiste claims variëren van gevallen waarbij oud-werknemers niet ziek uit dienst zijn gegaan of nog bij een andere werkgever hebben gewerkt, tot medewerksters die zwanger waren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde.
De herziene ziektewet, heeft als gevolg dat werkgevers financieel verantwoordelijk zijn voor ziektewetuitkeringen aan voormalig flexwerkers. Het UWV verstuurt hiervoor een beschikking aan werkgevers. De kosten voor onterecht toegewezen uitkeringen komen op het bord van de werkgever terecht. Deze heeft echter vaak geen weet van de grote foutmarge van de inschattingen van het UWV en gaat er ten onrechte vanuit dat de gegevens die het UWV stuurt kloppen. De claims worden in veel gevallen dus niet gecheckt, terwijl de (voormalige) werkgever zich veel onnodige kosten kan besparen door die claims goed te controleren.
Bron: Robidus, 25-06-2013