Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval

In 2012 liepen 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7% van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij stabiel. De meeste ongevallen gebeuren in de horeca en bouw.
Bijna de helft van de werknemers die vorig jaar betrokken waren bij een arbeidsongeval, verzuimde hierdoor ten minste één dag. Bij een derde duurde het ziekteverzuim vier dagen of langer. In 70% van de gevallen liep de werknemer alleen lichamelijk letsel op, bij ruim 20% ging het uitsluitend om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag, en bij bijna 10% was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.
11% van de ongevallen vonden plaats in de horeca en 9% in de bouw. In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen echter niet tot ziekteverzuim of slechts tot een kort verzuim van minder dan een dag. In de bouw was het aandeel ongevallen met een verzuim van één dag of langer verzuim het hoogst.
Mannen zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan vrouwen, terwijl vrouwen juist naar verhouding meer te maken hebben met geestelijke schade. Dit hangt onder meer samen met de sectoren waarin mannen en vrouwen werken. Vrouwen hebben vaker een baan in sectoren waarin relatief veel ongevallen met geestelijke schade plaatsvinden, zoals de zorg en het onderwijs. Mannen werken vaker in de bouw, waarin betrekkelijk veel arbeidsongevallen voorkomen met lichamelijk letsel.
Bron: CBS 5-08-2013