Betere baankansen voor laaggeschoolde uitzendkrachten

Laaggeschoolde uitzendkrachten kunnen met het Sectorplan voor Uitzendkrachten binnenkort in aanmerking komen voor een opleiding of ervaringscertificaat waarmee ze hun kans op duurzaam werk vergroten. Dit sectorplan, namens de sociale partners ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie ingediend door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), is het tweede sectorplan dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd.
Het doel van het sectorplan voor de uitzendbranche is om laaggeschoolde uitzendkrachten bij of om te scholen voor banen in de techniek en om (werkzoekende) uitzendkrachten zonder startkwalificatie een traject aan te bieden waarmee zij hun Ervaringscertificaat (EVC) kunnen halen. Daarmee vergroten zij hun kansen op een duurzame baan. In totaal zal het gaan om zo’n 1.350 uitzendkrachten die veelal wisselende uitzendbanen hebben (al of niet afgewisseld met werkloze periodes) en die op basis van een EVC en/of opleiding zullen worden geplaatst.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het sectorplan goedgekeurd en stelt € 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector stelt zelf ook € 1,5 miljoen beschikbaar.
De uitzendbranche start in samenwerking met UWV en de regionale leerwerkloketten binnenkort met de uitvoering. Kandidaten die in aanmerking komen voor een opleidings- en/of leerwerktraject worden geselecteerd vanuit UWV. Een van de criteria is dat het gaat om werkzoekenden. Daarmee is dit sectorplan vernieuwend omdat scholingsfondsen zich over het algemeen richten op werkenden binnen sectoren.
Bron: CNV Dienstenbond 12-02-2014