Bestraten gebeurt nog te vaak handmatig

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat stratenmakers hun werk nog te vaak handmatig uitvoeren, ondanks dat de branche vorig jaar in de brancherichtlijn heeft vastgelegd, dat machinaal bestraten de norm is.
Tussen mei en oktober 2013 heeft de Inspectie SZW 191 bestratingsbedrijven bezocht. Bij 117 bedrijven (61%) zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Deze hebben betrekking op verschillende arbeidsrisico’s, bijvoorbeeld aanrijdgevaar en de blootstelling aan kwarts. De meeste overtredingen hebben echter te maken met het onnodig handmatig bestraten. Bij 61 bedrijven (42%) was hiervan sprake.
Het vaak in een zelfde, gebogen houding werken leidt tot klachten aan onder meer de rug. De bestratingsbranche heeft daarom de brancherichtlijn voor verantwoord bestraten in 2013 vernieuwd. Machinaal bestraten is de norm tenzij dit gezien de stand van de techniek nog niet kan. Ook de opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid. Hij moet al tijdens de voorbereiding, in het Straatwerkplan, aangeven of er machinaal kan worden bestraat. Ook moet hij het machinaal straten in het ontwerp van de straat meenemen.
Als werknemers tijdens een inspectie handmatig bestraten, moet het bedrijf kunnen aantonen dat het niet anders kan. Bij de onderzochte bedrijven bleek deze uitleg in veel gevallen niet afdoende. In een aantal gevallen had de opdrachtgever in zijn bestek opgenomen dat het werk handmatig moest gebeuren. Of hij had niet expliciet aangegeven dat de werkzaamheden machinaal moesten worden uitgevoerd. In de ontwerpfase is dan geen rekening gehouden met de arboverplichtingen. Dit was bij 13 bedrijven het geval.
Volgens de Inspectie SZW zijn opdrachtgevers van bestratingsprojecten vaak niet goed op de hoogte van hun verplichtingen om het mechanisch bestraten mogelijk te maken. Ook zijn ze zich te weinig bewust van hun verantwoordelijkheid voor de goede inrichting van de bouwlocatie, zodat bijvoorbeeld aanrijdgevaar voorkomen kan worden.
Vanaf augustus 2014 inspecteert de Inspectie SZW opnieuw bij bestratingsbedrijven en opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Bestratingsbedrijven die de regels opnieuw overtreden, krijgen direct een boete.
Bron: Inspectie SZW. 25-09-2014