Beroepsgoederenvervoer: geen overeenstemming, wel eindbod

De onderhandelingen tussen bonden en werkgevers in de nacht van 5 op 6 november heeft niet geleid tot overeenstemming tussen de partijen. De werkgevers hebben wel een eindbod voor de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer neergelegd.
Het eindbod betreft een driejarige cao met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. In het eindbod doen de werkgevers een loonbod van 2,25% per 1 januari 2015 en 2,75% per 1 januari 2016. De toeslagen worden met een zelfde percentage verhoogd. Daarnaast gaat het loon in 2015 per 1 januari nog met circa 0,17% omhoog, als gevolg van het vrijkomende werk van de pensioenpremie (werkgeversdeel) als gevolg van de aanpassing van de pensioenregeling aan de gewijzigde wetgeving. Het exacte percentage van de loonsverhoging moet nog berekend worden.
Verder willen de werkgevers het experiment met de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling wordt voortgezet. De regeling geldt alleen als deze bij het cao-secretariaat is aangemeld. Verder willen de werkgevers in 2015 de discussie over de modernisering van de cao afronden. De tekst van het eindbod komt vrijdag 7 november beschikbaar.
Bron: CNV Vakmensen, 6-11-2014