Belastingplichtige mocht vertrouwen op telefonische mededeling inspecteur

Een telefonische mededeling van de inspecteur aan een belastingplichtige kan ertoe leiden dat een onterechte aftrekpost uiteindelijk toch in stand kan blijven dankzij een beroep op het vertrouwensbeginsel. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
In deze zaak wilde een belastingplichtige weten of zij een eventuele lijfrentepremie als aftrekpost mocht opvoeren in haar IB-aangifte. De vrouw belde met de Belastingtelefoon, met het verzoek om te worden doorverbonden met haar inspecteur. Deze belde haar later terug, in het kader van de terugbelregeling. De vrouw informeerde of zij in aanmerking kwam voor de aftrek van een lijfrentepremie, maar de inspecteur kon haar vraag niet direct beantwoorden. Hij gaf aan dat hij eerst haar dossier moest bestuderen voordat hij hierover een uitspraak kon doen. Een week later belde de inspecteur terug, met de mededeling dat de vrouw in het betreffende jaar (2009) maximaal € 13.238 kon aftrekken als lijfrentepremie. Naar aanleiding van dit telefoongesprek sloot de belastingplichtige een lijfrenteverzekering af. In haar IB-aangifte over 2009 trok ze de betaalde premie van € 12.275 volledig af. De inspecteur corrigeerde de aftrek echter met € 7.825, omdat hij van mening was dat de vrouw geen recht had op aftrek van de volledige premie. De belastingplichtige ging hiertegen in beroep. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat de inspecteur terecht had geconstateerd dat de vrouw geen recht had op volledige aftrek. Maar de rechtbank vond ook dat de inspecteur bij de belastingplichtige het vertrouwen had gewekt dat de lijfrentepremie wél volledig aftrekbaar was. Hij had immers gezegd dat hij haar dossier nader zou bekijken, en pas daarna belde hij terug met de mededeling dat de vrouw maximaal € 13.238 mocht aftrekken. De vrouw mocht zich daarom beroepen op het vertrouwensbeginsel, waardoor de aftrekpost in stand bleef.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 31-05-2013