Belastingdienst mag klantgegevens SMSParking gebruiken

De Belastingdienst mag van Hof Den Bosch de klantgegevens van het bedrijf SMS Parking gebruiken. Vorig jaar had de kortgedingrechter nog bepaald dat het bedrijf geen gegevens over zijn klantenpakket hoefde te overleggen aan de Belastingdienst. Hof Den Bosch is echter een andere mening toegedaan.
De Belastingdienst wil de parkeergegevens (kenteken, datum, plaats (locatie) en tijd) over 2012 gebruiken ten behoeve van de motorrijtuigenbelasting, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (BPM), de belasting zware motorrijtuigen, de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De parkeergegevens zullen op basis van kentekeninformatie worden gefilterd op fiscale relevantie. Alleen voor wat betreft gegevens die hits op leveren zal worden over gegaan tot identificatie en deze zullen verder worden onderzocht. Alle niet-relevante gegevens worden direct na filtering vernietigd.
Een hit betekent dat de diensten van SMSParking ergens in Nederland kunnen worden gekoppeld aan een voertuig dat in de bestanden bij de fiscus staat geregistreerd als een voertuig dat uitsluitend voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, dan wel als een voertuig met een geschorst kenteken of een voertuig dat zich in de bedrijfsvoorraad van autohandelaren bevindt.
Volgens het hof blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad niet dat het opvragen van gegevens bij een administratieplichtige inbreuk maakt op de privacy. Daarbij maakt het niet uit dat het om een aanzienlijke omvang van de verzochte gegevens gaat en dat deze gegevens in een omvangrijk databestand staan. Vaststaat dat het gaat om een controle die wordt uitgeoefend op een voorraad zakelijk gebruikte auto’s van ongeveer 2,5 miljoen, ongeveer 150.000 voertuigen met een geschorst kenteken en ongeveer 600.000 auto’s in voorraad bij dealers, afgezet tegen een aantal van ongeveer 9 miljoen geregistreerde auto’s. Naar het oordeel van het hof is het inzetten van dit fiscale controlemiddel voor de grote hoeveelheid voertuigen die zich in dit kader daartoe lenen alleszins proportioneel te achten. Het doel is immers de controle op een gedraging (het gebruik van een auto) die fiscaal van belang kan zijn, waarbij niet de opsporing van strafbare feiten voorop staat en daar ook niet haar rechtvaardiging aan ontleent. Bovendien staat op voorhand voldoende vast dat de parkeergegevens van andere voertuigen, die niet vallen binnen de hiervoor genoemde categorieën, dadelijk nadat een eerste controle op basis van die categorieën heeft plaatsgevonden, door de Belastingdienst worden vernietigd.
Kortom, SMSParking heeft geen gerechtvaardigd belang om de afgifte van de gevraagde gegevens te weigeren.
Bron: Hof Den Bosch 19-08-2014