Belastingdienst mag dwangsom opleggen

Indien een vermeende zwartspaarder niet binnen dertig dagen de gewenste gegevens aan de Belastingdienst verstrekt, dient hij een dwangsom van € 2.500 per dag te betalen met een maximum van € 100.000.
Dit is de uitkomst van één van de door de Belastingdienst aangespannen kort gedingen tegen zwartspaarders. Uit eerder door de belastingplichtige gevoerde procedures leidt de voorzieningenrechter af, dat er voldoende reden is om aan te nemen dat de belastingplichtige over bankrekeningen bij KB-Lux beschikte. De belastingplichtige heeft die altijd ontkend. Uiteindelijk vordert de Belastingdienst voor de voorzieningenrechter dat de belastingplichtige opgave doet van door hem in het buitenland aangehouden bankrekeningen van 31 januari 1994 op straffe van een dwangsom. Volgens de rechter heeft de Belastingdienst terecht de weg van de civiele kort gedingprocedure gekozen en is er voldoende spoedeisend belang om het op deze manier te doen. Weliswaar loopt er voor de Hoge Raad nog een procedure waarin de advocaat-generaal heeft geadviseerd om waarborgen te verbinden aan de toelaatbaarheid om aan de informatieverplichting een dwangsom te verbinden, maar op dit moment is het nog mogelijk om een dwangsom op te leggen om informatie te verkrijgen. Ook vindt de rechter het geen probleem als gegevens vanaf 31 januari 1994 worden opgevraagd ook al is de belastingplichtige hierover nog niet uitgeprocedeerd.
Bron: Voorzieningenrechter Rb. Alkmaar 18-04-2013