Banken scherpen leenvoorwaarden MKB verder aan

De helft van de banken in Nederland heeft de leenvoorwaarden voor het MKB in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn de belangrijkste verklaring van de aanscherping van de leenvoorwaarden. Tegelijkertijd rapporteert een ruime meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen.
De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het MKB. Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote ondernemingen, maar voor de kleine en middelgrote bedrijven deed ongeveer de helft dat. Ook in het tweede kwartaal verwacht zo’n 30% van de banken hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven aan te zullen scherpen, vooral bij leningen aan het midden- en kleinbedrijf.
Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de aanscherping van de leenvoorwaarden. Ten eerste is volgens tweederde van de banken de risicoperceptie ten aanzien van bedrijfskredietverlening aan het MKB in het eerste kwartaal van 2013 toegenomen. Hierbij gaat het om risico’s ten aanzien van de algemene economische bedrijvigheid, de vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming en risico met betrekking tot het vereiste onderpand. Daarnaast rapporteert de helft de banken dat ook de kosten die verband houden met de vermogenspositie aanleiding zijn geweest om de leenvoorwaarden aan te scherpen.
Overigens is volgens de banken in het eerste kwartaal ook de vraag naar bedrijfskrediet afgenomen. Vooral bij de leningen aan het MKB werd een afname gemeld. Oorzaken hiervan zijn volgens de banken vooral een dalende financieringsbehoefte voor zowel vaste investeringen als voor fusies/overnames en herstructurering van de onderneming. Een derde van de banken verwacht in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet.
Bron: DNB, 22-05-2013