Banenafspraak arbeidsbeperkten: marktsector loopt voor op schema

Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat al meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen dan was geraamd. Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten er eind 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.
De marktsector loopt daarmee ruim voor op schema. Bij de overheid moeten aan het eind van dit jaar 3.000 extra banen gerealiseerd zijn.
In totaal moeten volgens de afspraken in het sociaal akkoord tussen nu en 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen. De overheid moet daarnaast voor 2025 in totaal 25.000 extra banen voor deze doelgroep creëren.
Bron: Min SZW, 03-07-2015