Argwaan over goede bedoelingen bedrijfsleven groeit gestaag

Veel consumenten vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, maar zijn argwanend over de bedoelingen van het bedrijfsleven. De achterdocht over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven is in vijf jaar tijd met bijna 40% gestegen. Consumenten denken steeds vaker dat bedrijven vooral commerciële motieven hebben om zich in te zetten voor mens, maatschappij en milieu.
Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in opdracht van adviesbureau Hope & Glory het belang dat consumenten hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor werden 3.155 personen ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten meer en meer het ‘verlicht eigenbelang’ van bedrijven zien: hun inzet voor een betere samenleving is vooral bedoeld om meer te verkopen. Ook duurzaamheid gaat over geld verdienen. Op zich hoeft dit niet slecht te zijn, vinden consumenten, ze worden er immers zelf ook beter van, maar het toch al broze vertrouwen in bedrijven kan hierdoor verder worden uitgehold. Het is iets om heel voorzichtig mee om te gaan”, aldus Bas Van Haastrecht, strategy director bij Hope & Glory.
Acht op de tien Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat bedrijven goed zijn voor mens, maatschappij en milieu. Uit de monitor komt naar voren dat het welzijn van de samenleving een collectieve verantwoordelijkheid is. Consumenten vinden dat bedrijven meer aandacht moeten hebben voor de maatschappij nu de overheid zich door bezuinigingen terugtrekt.
Opvallend is dat de helft van de consumenten vindt dat bedrijven meer moeten doen, maar slechts drie op de tien consumenten vindt dat ze daarin zelf een rol spelen.
Ruim tweederde van de consumenten vindt het prijskaartje van een duurzamer product nog te hoog. Ook het geringe aanbod en de lagere kwaliteit worden als argumenten genoemd om duurzame producten in het schap te laten liggen.
Daarnaast worden maatschappelijke initiatieven die zich richten op een actieve rol van consumenten ook minder gewaardeerd. Daarbij leidt de dubbelzinnigheid van sommige campagnes tot verwarring. Als voorbeeld wordt genoemd het initiatief van Coca Cola om jongeren meer te laten sporten om overgewicht tegen te gaan. Door consumenten werd dit gezien als een boodschap om meer cola te drinken en om iets te doen aan overgewicht.
Onderzocht werd ook welke bedrijven het meest maatschappelijke imago hebben. Voor de vierde keer op rij kwam FrieslandCampina als eerste uit de bus op de lijst van de top 30 grootste bedrijven in Nederland. Op plaats twee en drie stonden Philips en Menzis.
Bron: MVO Nederland, 29-04-2014