Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 10 oktober 2013. De voorwaarden kunt u hier ook downloaden.