AG: Inspecteur landelijk bevoegd

Advocaat-generaal IJzerman is van mening dat de inspecteur van de Belastingdienst/Oost/ Coördinatiepunt privégebruik auto landelijk bevoegd is.
Het ging in deze zaak om een journalist die voor de jaren 2008 en 2009 een naheffingsaanslag loonbelasting met boete opgelegd had gekregen in verband met het niet bijhouden van een sluitende kilometeradministratie. Nadat de naheffingsaanslagen en boetes door Rechtbank Arnhem zijn gehandhaafd en Hof Arnhem de naheffingsaanslagen in stand heeft gelaten maar de boetes heeft verminderd, tekent hij cassatie aan bij de Hoge Raad. Daar de naheffingsaanslagen zijn opgelegd door de inspecteur van de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto, stelt de journalist dat die inspecteur, mede vanwege een eerdere uitspraak van Hof Arnhem in die zin, niet bevoegd was. Dit standpunt is door de journalist in de eerdere zaken niet naar voren gebracht. Volgens de A-G kan de journalist echter in cassatie alsnog het standpunt innemen dat de inspecteur niet bevoegd is, mits dit geen (nieuwe) beoordeling van de feiten vergt zodat de beoordeling in cassatie kan worden gebaseerd op vaststaande feiten. Bij toetsing van de bevoegdheid van de inspecteur gaat het vooral om rechtstoepassing.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt volgens de A-G dat een inspecteur sinds 2003 landelijk bevoegdheid heeft. Het feit dat belastingplichtigen onder een bepaalde inspecteur vallen, is slechts om aan de belastingplichtige te verduidelijkten tot welke inspecteur hij zich moet wenden voor zijn fiscale aangelegenheden. De bepaling is niet bedoeld om de bevoegdheden van de inspecteur vast te stellen. De auto-inspecteur is dan ook bevoegd. Het beroep van belanghebbende dient ongegrond te worden verklaard.
De A-G neemt tevens conclusie ten aanzien van de eerdere uitspaak van Hof Arnhem waarin de inspecteur van de Belastingdienst/Oost onbevoegd wordt verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris cassatie ingesteld.
Bron: Conclusie AG 20-02-2013