Afspraken over loon en werkzekerheid Railinfrastructuur

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot overeenstemming gekomen voor de nieuwe cao Railinfrastructuur. Behalve afspraken over loon zijn er ook afspraken gemaakt over werkzekerheid.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 11 juli 2014. Met het tot stand komen van de cao krijgen de werknemers een loonsverhoging van 2%.
Tegelijkertijd met de nieuwe cao gaat ook het convenant met ProRail in, waarover eerder afspraken zijn gemaakt met de vakbonden. In dit convenant is vastgelegd hoeveel geld ProRail minimaal reserveert voor onderhoud aan het spoor. Afgesproken is dat ProRail de komende vier jaar élk jaar minimaal 216 miljoen euro hiervoor reserveert. Als er niet direct spoorwerk is, dan wordt er vervangend werk gezocht. Voor de werknemers in de railinfrastructuur betekent dit meer werkzekerheid de komende jaren.
Bron: CNV Vakmensen, 27-06-2013