Acties ambulancezorg beëindigd, principeakkoord voor nieuwe cao

Na maanden van vakbondsacties in de ambulancezorg is er op 4 november toch een akkoord tot stand gekomen tussen de werkgevers en bonden. Het resultaat is een driejarige cao met een looptijd tot eind 2018 met afspraken over onder meer de lonen en doorbetaald verlof.
De salarissen van de ambulancebroeders wordt de komende jaren structureel verhoogd. In januari 2016 krijgen ze er 1% bij, een jaar later 1,2% en januari 2018 1,5%. Daarnaast ontvangen de werknemers in december dit jaar een eenmalige uitkering van € 750 (voor medewerkers in dienst per 1 november 2015 en werkzaam op 1 januari 2015 op basis van een voltijds dienstverband; medewerkers die na 1 januari 2015 in dienst zijn gekomen en op 1 november 2015 dienst zijn geldt een bedrag van € 500 bruto).
Daarnaast gaat een deel van de loonruimte naar loondoorbetaling tijdens het opgenomen jaarlijks verlof. Hiermee wordt de cao in overeenstemming gebracht met de Europese wetgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. De werknemer krijgt recht op loondoorbetaling tijdens het jaarlijks opgenomen verlof per 1 januari 2015. Over de wijze van uitbetaling wordt een nadere afspraak gemaakt. Tevens spreken partijen af een regeling ter finale kwijting te treffen over loondoorbetaling tijdens opgenomen verlof in het verleden.
Verder is afgesproken dat medewerkers vrijwillig ervoor kunnen kiezen om het eerder ingevoerde Persoonlijke Levensfase Budget (PLB) om te zetten naar een Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid. Werknemers van 57 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid af te zien van nachtdiensten, en de daarbij behorende ORT, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet.
Verder is onder meer afgesproken om de bestaande werkgelegenheidsgarantie voor de duur van de cao te verlengen en het gebruik van flexovereenkomsten tot het uiterste te beperken. Voor de toekomst is de afspraak om onderdelen van de cao Ziekenhuizen te gaan volgen.
Bron: CNV Publieke Zaak 4-11-2015