Actiedag eerlijker transport

Op dinsdag 14 mei voeren Europese vakbonden actie voor deen ‘eerlijker transport’. Dit keer niet in Brussel, maar in eigen land. De acties zijn gericht tegen de versoepeling van de cabotageregels.
Volgens de huidige ‘cabotageregels’ mag een buitenlandse transporteur niet meer dan drie binnenlandse ritten in een ander land maken. De Europese Commissie wil die regels versoepelen, maar de bonden zijn daar tegen. Zij willen juist dat er meer controle komt en dat misstanden sneller worden aangepakt. In Nederland is werkgeversorganisatie TLN ook voorstander van betere controle en handhaving om misstanden en concurrentievervalsing in de transportsector aan te pakken. Eind april kondigde minister Asscher aan dat er 35 extra inspecteurs komen bij de Inspectie SZW. Volgens TLN is hiermee de eerste belangrijke stap gezet. TLN roept ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op om de bezuinigingen op de Inspectiedienst Leefbaarheid en Transport (ILT) terug te draaien en juist extra middelen in te zetten om de capaciteit van de ILT ook uit te breiden.
De actiedag op 14 mei is een gezamenlijk initiatief van elf Europese vakbonden, verenigd in de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF). In Nederland begint de actie ’s ochtends in Hoevelaken. Daarna gaat het in colonne richting het westen, in ieder geval naar Zoetermeer (langs TLN) en naar Den Haag.
Bron: CNV Vakmensen, 9-05-2013; TLN, 29-04-2013