Vloeiende start cao-seizoen

Werkgeversvereniging AWVN spreekt in haar maandelijkse cao-rapportage van een vloeiend verlopend cao-seizoen. Dit jaar lopen er 411 cao’s af voor 1,9 miljoen werknemers. Inmiddels zijn er voor 74 cao’s (0,6 miljoen werknemers) een nieuw akkoord bereikt, 12% meer dan gemiddeld in voorgaande jaren.
In totaal werden in februari van dit jaar dertien nieuwe akkoorden gesloten. Alle februari-cao’s bij elkaar kennen een gemiddelde loonafspraak van 1,5%. Dit is in lijn met de loonontwikkeling van vorig jaar. De grootste in februari afgesloten cao – Metalektro – kende echter een sterkere loonstijging (1,91%). Ook in de publieke sector was er sprake van een hogere loonstijging. De ontwikkeling in de marktsector kwam gemiddeld uit op 1,3%, terwijl bij de overheid en gesubsidieerde sectoren de loonontwikkeling 2,9% bedroeg. In januari ging het om resp. 1,5% en 2,5%. Voorbeelden van de loonontwikkeling bij de overheid en gesubsidieerde sectoren zijn de recente cao’s voor het hoger beroepsonderwijs en de provincies, met loonafspraken van respectievelijk 3,65% en 2,2%. AWVN wijst er op dat er sprake is van een ‘inhaalslag’. Veel van de betreffende cao’s lieten de afgelopen jaren geen of lage loonafspraken zien.
Bron: AWVN 9-03-2016