Aanpassing minimumloon per 1 juli 2013

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2013 met 0,57% verhoogd. De bedragen van het minimumjeugdloon worden eveneens met hetzelfde percentage aangepast.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2013:
minimum maandloon: € 1477,80
minimum weekloon: € 341,05
minimum dagloon: € 68,21
Het minimumjeugdloon is van het minimumloon voor volwassenen (23 jaar en ouder) afgeleid. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 22-jarige 85% van het minimumloon voor een volwassene. Voor een 21-jarige is de staffel 72,5%, voor een 20-jarige 61,5%, voor een 19-jarige 52,5%, voor een 18-jarige 45,5%, voor een 17-jarige 39,5%, voor een 16-jarige 34,5% en voor een 15-jarige 30%.
Een landelijk wettelijk minimum uurloon kent de wet niet. Dit minimum uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Het minimumloon per uur kan men berekenen door het wettelijk minimumloon per week bij een fulltime dienstverband te delen door de voor de sector normale arbeidsduur per week.
Bron: Min SZW 22-04-2013, 2013-0000045732 (Stcrt 2013, 11355)