Aanmelding Mini One Stop Shop-regeling gestart

Men kan zich vanaf vandaag bij de Belastingdienst registreren voor de Mini One Stop Shop-regeling. Door zich voor deze regeling te registreren, kan men voorkomen dat men zich in elke EU-lidstaat waar men digitale diensten levert moet registreren. Door registratie kan vanaf 1 januari 2015 via 1 EU-lidstaat btw-melding worden gedaan en EU-btw worden betaald.
Ondernemers die elektronische diensten leveren aan particulieren/niet-ondernemers in andere lidstaten zijn vanaf 1 januari 2015 btw verschuldigd in de lidstaat waar de particulier/niet-ondernemer woont. Deze nieuwe regels gelden voor elektronische diensten en voor telecom-, radio- en televisie diensten.
Men kan zich bij de Belastingdienst voor de EU-regeling registreren als men een hoofdvesting in Nederland heeft of als de hoofdvesting buiten de EU is gevestigd, maar men een vaste inrichting in Nederland heeft. Als men aan de voorwaarden voldoet en men zich voor 31 december registreert, kan men vanaf 1 januari 2015 meedoen met de regeling.
Men moet voor registratie het formulier Verzoek Registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen (EU-regeling) invullen en opsturen. Als de vereiste gegevens zijn ontvangen en zijn goedgekeurd, worden deze opgeslagen en verstuurd naar de overige lidstaten. Men dient elk kwartaal btw-melding te doen via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Ook als men geen diensten heeft geleverd.
Belastingdienst 1-10-2014