Aan de slag met MVO-risicomanagement

De SER-commissie IMVO roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement. Startpunt daarbij is het identificeren, waar nodig prioriteren, en aanpakken van de risico’s op negatieve impact voor andere belanghebbenden. Tot deze aanbeveling komt de commissie in haar themarapportage ‘Due Diligence’.
Veel bedrijven en bedrijfstakken spannen zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De markt fungeert in een aantal gevallen als aanjager; er is meer aandacht voor milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de keten van toeleveranciers. De Nederlandse overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) en fundamentele arbeidsnormen van de ILO die hiervan deel uitmaken.
Wereldwijd vinden regelmatig schendingen van arbeidsnormen, mensenrechten of verontreiniging van het milieu plaats. Ook Nederlandse bedrijven lopen risico’s. Een internationaal opererend bedrijf kan bijvoorbeeld direct of indirect betrokken raken bij kinderarbeid, levensgevaarlijke werksituaties, extreem lange werktijden of negatieve effecten op inheemse volken of andere gemeenschappen.
Een centraal begrip in de internationale richtlijnen is ‘due diligence’ of MVO-risicomanagement. Hiermee wordt bedoeld dat bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen in kaart brengen, voorkomen, beperken en verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde risico’s. Bij de uitwerking van MVO-risicomanagement staan niet de risico’s voor het bedrijf centraal, maar de rechten van en mogelijke en daadwerkelijke risico’s op negatieve impact voor andere belanghebbenden, zoals werknemers en lokale gemeenschappen.
De SER-commissie roept bedrijven en belanghebbenden op de internationale richtlijnen na te leven en aan de slag te gaan met risicomanagement. Ze kunnen beginnen met het identificeren en aanpakken van de meest pregnante risico’s die zij lopen om direct of indirect betrokken te raken bij schendingen van mensenrechten, in samenspraak met belanghebbenden en experts.
Om bedrijven hierbij te ondersteunen is een online stappenplan ontwikkeld die de belangrijke richtlijnen bundelt en concrete handvatten biedt om MVO-risicomanagement in het bedrijf vorm te geven. Dit stappenplan kan men vinden op de site van de SER (www.ser.nl) .
Bron: SER 6-03-2014