5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en MKB-Nederland-voorzitter Van Straalen hebben een intentieverklaring getekend om duurzame inzetbaarheid van werknemers in het MKB te stimuleren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hier de komende vier jaar een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan MKB-Nederland.
Doel van het MKB-plan is om ondernemers te stimuleren bewust beleid te maken om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden en zo ook de continuïteit van het bedrijf te borgen. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus.
De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig dat werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de dynamische arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen een rol: binnen een paar jaar hebben werknemers hierdoor weer nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook, naast aandacht voor een gezonde werksfeer en het terugdringen van ziekteverzuim, om ruimte voor scholing en ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden. Ook moeten werknemers worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar te blijven.
MKB-Nederland zal de komende vier jaar een trekkersrol vervullen bij de ondersteuning van MKB-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar is het de bedoeling dat tenminste duizend bedrijven actief zijn geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk.
Bron: Min SZW 8-09-2014