Kees - Vinkje

Login

Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de ‘Wet werkelijk rendement box 3’ voor advies naar de Raad van State te sturen.

Dit wetsvoorstel beoogt vanaf 2027 een nieuw belastingstelsel voor box 3 in te voeren, waarbij belastingplichtigen belasting betalen over het werkelijk behaalde rendement op hun vermogen. Belastingplichtigen met spaargeld zullen naar verwachting minder belasting betalen, terwijl belastingplichtigen met aandelen juist meer belasting moeten afdragen.

Voorbereiding Staatssecretaris Van Rij benadrukt dat dit nieuwe stelsel voortkomt uit uitgebreide dialogen met het parlement en belangenverenigingen, waarbij ook input vanuit internetconsultaties is meegenomen. Het streven is om belastingplichtigen te belasten op basis van hun daadwerkelijk behaalde rendement, waardoor het stelsel rechtvaardiger wordt.

Toename administratieve lasten Het nieuwe systeem, gebaseerd op werkelijk rendement, bestaat uit directe en indirecte rendementen. Financiële gegevens zullen gedeeltelijk vooraf worden ingevuld door samenwerking met financiële instellingen. Dit kan echter administratieve lasten met zich meebrengen voor belastingplichtigen met complexere financiële situaties, zoals bijvoorbeeld bij de inkomsten en kostenaftrek van onroerend goed, waardering en rendement van niet-beursgenoteerde aandelen en inkomsten van buitenlands vermogen.

Onroerende zaken In het wetsvoorstel is ook opgenomen hoe de belasting over onroerende zaken in box 3 wordt berekend. Daarvoor geldt een vermogenswinstbelasting. Dit betekent dat bij indirect rendement de waardeontwikkeling wordt belast gedurende de periode dat belastingplichtigen de onroerende zaken bezit. Bij directe rendement wordt onderscheid gemaakt tussen dir categorieën.

  • Als een onroerende zaak minimaal 90% van het jaar verhuurd wordt, zijn de huurinkomsten belast en de jaarlijkse onderhoudskosten aftrekbaar;

  • Als een onroerende zaak het hele jaar niet wordt verhuurd, dan wordt het directe rendement berekend via een vastgoedbijtelling (2,65% over de WOZ-waarde);

  • Bij gemengd gebruik wordt gekeken naar de hoogte van de huurinkomsten en naar de hoogte van de vastgoedbijtelling. Het hoogste bedrag wordt belast.

Geplande ingangsdatum De invoering van het nieuwe stelsel staat gepland voor 1 januari 2027. Het kabinet hoopt snel te kunnen starten met de implementatie na het advies van de Raad van State. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van recente uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot wetgeving rondom box 3. De overgang naar het nieuwe stelsel kan impact hebben op de uitvoerbaarheid en capaciteit van de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën heeft een factsheet gepubliceerd met daar in vier rekenvoorbeelden over het voorstel voor het nieuwste stelsel van box 3 (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/brochures/2024/06/19/factsheet-voorstel-nieuw-stelsel-box-3).

Bron: MvF 19-06-2024.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.